Интернеттеги арыз формасын колдонуп, ишти карап чыгууга сурам жибересиз. Сурам келип түшкөндөн кийин, сиз менен телефон аркылуу байланышабыз. Өз ара макулдашып, тапшырма келишимине кол койгондон кийин, ишти Иштеп чыгууну баштайбыз.Иштин издөөнү сураңыз


* Тийиштүү документтерди жүктөңүз