UBO-реестри: ар бир UBO коркпойбу?

1. тааныштыруу

20-жылдын 2015-майында Европа парламенти Акча изин жашырууга каршы төртүнчү Директиваны кабыл алган. Ушул Директиванын негизинде ар бир мүчө мамлекет UBO регистрин түзүүгө милдеттүү. Компаниянын бардык UBO реестрине киргизилиши керек. UBO ар бир жеке жакты, түздөн-түз же кыйыр түрдө компаниянын үлүштүк (үлүштүк) үлүшүнүн 25% ашуун пайызын ээлейт, бирок фондулук биржада листингден өткөн компания болуп саналбайт. UBO (лор) түзүлбөгөн учурда, компаниянын жогорку башкаруучу персоналынан жеке адамды UBO деп эсептөө акыркы вариант болушу мүмкүн. Нидерландыда UBO-реестри 26-жылдын 2017-июнуна чейин киргизилиши керек. Реестр Голландиянын жана Европанын бизнес-климаты үчүн көптөгөн кесепеттерди алып келет деп күтүлүүдө. Кимдир бирөө күтүлбөгөн жерден таң калгысы келбесе, анда боло турган өзгөрүүлөрдүн айкын образы маанилүү болот. Ошондуктан, бул макалада UBO регистринин мүнөздөмөлөрү жана кесепеттерин талдап, түшүнүк алууга болот.

2. Европа түшүнүгү

Акча изин жашырууга каршы төртүнчү Директива - бул Европанын өнүмү. Бул Директиваны киргизүүнүн идеясы Европа акча адалдоочулардын жана террористтердин финансыларынын учурдагы эркин капиталдын кыймылын жана кылмыштуу максаттары үчүн каржылык кызматтарды көрсөтүү эркиндигин колдонуусуна тоскоолдук кылышында. Буга ылайык, бир топ беделге ээ адамдар болгондуктан, UBOнын бардыгын аныктоону каалайбыз. UBO реестри максатка жетүү үчүн Акча изин жашырууга каршы төртүнчү Директивада киргизилген өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгүн гана түзөт.

Жогоруда айтылгандай, директива 26-жылдын 2017-июнуна чейин аткарылышы керек. UBO регистринин темасында Директивада так негиз бар. Директива мүчө мамлекеттерди мыйзамдардын чегинде мүмкүн болушунча көп юридикалык жактарды тартууга милдеттендирет. Директивага ылайык, бийликтин үч түрү UBO маалыматтарына кандай гана учурда болбосун жетүүгө мүмкүнчүлүк алышы керек: компетенттүү органдар (анын ичинде көзөмөлдөөчү органдар) жана Финансылык чалгындоо бөлүмдөрү, милдеттүү органдар (анын ичинде финансы институттары, кредиттик мекемелер, аудиторлор, нотариустар, брокерлер) жана кумар оюндарын тейлөөчүлөр) жана мыйзамдуу кызыкчылыкты көрсөтө алган бардык адамдар же уюмдар. Бирок мүчө мамлекеттер толугу менен мамлекеттик каттоону тандап алууга укуктуу. Мындан ары Директивада “компетенттүү органдар” деген термин түшүндүрүлбөйт. Ошол себептен, Европа Комиссиясы 5-жылдын 2016-июлундагы Директивага сунушталган түзөтүүлөрдү түшүндүрүп берүүнү өтүндү.

Реестрге киргизилиши керек маалыматтардын минималдуу көлөмү: аты-жөнү, туулган жылы, туулган жылы, жарандыгы, жашаган өлкөсү жана UBO тарабынан жүргүзүлүп жаткан экономикалык кызыкчылыктын мүнөзү жана көлөмү. Мындан тышкары, "UBO" термининин аныктамасы өтө кеңири. Бул термин түздөн-түз 25% же андан ашык башкаруу (тикелей менчик) негизинде гана эмес, 25% дан ашуун кыйыр көзөмөлдү да камтыйт. Кыйыр көзөмөл - бул ээликтен башка кандайдыр бир жол менен башкарууну билдирет. Бул көзөмөл акционерлердин макулдашуусундагы контролдун критерийлерине, компанияга таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө же директорлорду дайындоо мүмкүнчүлүгүнө негизделиши мүмкүн.

3. Нидерландыда катталат

UBO реестри боюнча мыйзамдарды ишке ашыруунун голландиялык негизи министр Дижссельблоемдин 10-жылдын 2016-февралындагы катында баяндалган. Каттоо талаптары камтылган жактарга карата катта голландиялыктардын дээрлик эч кандай түрү жок. жеке менчик субъектилери жана бардык коомдук уюмдардан башка, субъекттер кармалбай калат. Ошондой эле листингделген компаниялар чыгарылбайт. Европалык деңгээлде тандалган реестрдеги маалыматты текшерүү укугуна ээ үч адамдан жана бийликтерден айырмаланып, Нидерланддар коомдук каттоону тандап алышты. Себеби, чектелген реестр чыгым, техникалык-экономикалык жана тастыкталуучулук жагынан кемчиликтерге алып келет. Реестр жалпыга белгилүү болгондуктан, купуялуулукту сактоонун төрт жолу камтылган:

3.1. Маалыматтын ар бир колдонуучусу катталат.

3.2. Маалыматка жетүү акысыз.

3.3. Атайын дайындалган бийлик органдарынан тышкары (колдонуучулардын арасында Голландия банкы, Финансы рыноктору жана Финансылык көзөмөл кызматы) жана Голландиянын Финансылык чалгындоо бөлүмү чектелген маалыматтарга гана ээ болушат.

3.4. Ала качуу, опузалап талап кылуу, зомбулук көрсөтүү же коркутуу коркунучу пайда болгон учурда, учурга карата коркунучка баа берилип, анын натыйжасында айрым маалыматтарга жетүү мүмкүнчүлүгү жабылып калышы мүмкүн экендиги каралат.

Атайын дайындалган бийлик органдарынан жана AFMден башка колдонуучулар төмөнкү маалыматтарга гана жете алышат: аты, туулган жылы, жарандыгы, жашаган өлкөсү жана бенефициардык менчик ээси ээ болгон экономикалык кызыкчылыктын мүнөзү жана көлөмү. Бул минималдуу мааниси, UBO изилдөөсү керек болгон бардык институттар реестрден бардык керектүү маалыматтарды ала алышпайт. Алар бул маалыматты өздөрү чогултуп, бул маалыматты өз администрациясында сакташы керек.

Ыйгарым укуктуу органдардын жана ФББнын белгилүү бир тергөө жана көзөмөлдөөчү ролу бар экендигин эске алып, алар кошумча маалыматтарга ээ болушат: (1) күнү, туулган жери жана өлкөсү, (2) дареги, (3) жарандардын кызмат номери жана / же чет өлкөлүк салыктын идентификациялык номери (ИНН), (4) инсандыгын тастыктаган документтин мүнөзү, номери жана датасы жана берилген жери же ошол документтин көчүрмөсү жана (5) адамдын статусу бар экендигин тастыктаган документ. UBO жана тиешелүү (экономикалык) пайыздардын өлчөмү.

Соода палатасы реестрди башкарат деп күтүлөт. Маалыматтар реестрге маалыматтарды компаниялардын жана юридикалык жактардын өзүлөрү тарабынан тапшыруу менен жетет. UBO бул маалыматты берүүгө катышуудан баш тарта албайт. Андан тышкары, милдеттүү органдар дагы, кандайдыр бир мааниде, аткаруучу функцияны аткарышат: алар реестрден айырмаланып, өзүлөрүндө болгон бардык маалыматтарды каттоого милдеттүү. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (терроризмди) каржылоого жана кылмыштуу кылмыштын башка түрлөрүнө каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктар, алардын милдетине жараша, реестрден айырмаланган маалыматтарды берүүгө укуктуу. UBO маалыматтарын (туура) тапшыруу боюнча аткаруучу милдет ким тарабынан расмий жооптуу боло турганы жана айып пул төлөө укугун ким (ким) чече тургандыгы азырынча белгисиз.

4. Кемчиликтери жок система?

Катаал талаптарга карабастан, UBO мыйзамы бардык жагынан эле суу өткөрбөйт окшойт. Бирөөнүн UBO реестринин чегинен чыгып кетишине кепилдик берген бир нече жол бар.

4.1. Ишеним-ишмер
Ишенимдин фигурасы аркылуу иштөөнү тандай аласыз. Ишенимдүү инсандар директивага ылайык ар кандай эрежелерге баш иет. Көрсөтмө ишенимдүү адамдар үчүн реестрди да талап кылат. Бирок бул атайын реестр жалпыга ачык болбойт. Ошентип, ишеним артында турган адамдардын анонимдүүлүгү дагы бир деңгээлде сакталат. Англия-Америка ишенимине жана Кюрасао ишенимине ишеним ишмерлери мисал боло алат. Бонэйр ошондой эле ишеним менен салыштырыла турган фигураны билет: DPF. Бул фонддун белгилүү бир түрү, ал ишенимден айырмаланып, юридикалык жакка ээ. Бул BES мыйзамдары менен жөнгө салынат.

4.2. Отуруу
Акчаларды адалдоого каршы төртүнчү Директива анын колдонулушу жөнүндө төмөнкүлөрдү эскертет: "... алардын аймагында түзүлгөн компаниялар жана башка юридикалык жактар". Бул өкүм мүчө мамлекеттердин аймагынан тышкары жерлерде түзүлгөн, бирок кийинчерээк компаниянын мүчөсүн мүчө мамлекетке өткөрүп берген компаниялар мыйзамдарда каралбайт дегенди билдирет. Мисалы, Джерси Лтд, BES BV жана Америкалык Инк. Сыяктуу популярдуу укуктук түшүнүктөр жөнүндө ойлонсо болот. DPF ошондой эле өз ордун Голландияга көчүрүп, DPF катары ишин улантууну чечиши мүмкүн.

5. Алдыда кандай өзгөрүүлөр болот?

Европа Бирлиги UBO мыйзамдарын четке кагуу боюнча жогоруда айтылган мүмкүнчүлүктөрдү колдонууну каалайбы деген суроо туулат. Бирок, ушул тапта кыска мөөнөттө кандайдыр бир өзгөрүүлөр боло тургандыгы жөнүндө эч кандай конкреттүү маалыматтар жок. Анын сунушу боюнча 5-июлда Европа Комиссиясы Директивага бир нече өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылды. Бул сунушка жогоруда айтылган өзгөртүүлөр киргизилген эмес. Андан тышкары, сунушталган өзгөртүүлөрдүн чындыгында аткарыла турганы азырынча белгисиз. Ошого карабастан, сунуш кылынган өзгөрүүлөрдү жана башка өзгөртүүлөрдүн кийинчерээк болушу мүмкүн экендигин эске алуу туура эмес. Учурда сунушталып жаткан төрт негизги өзгөрүүлөр:

5.1. Комиссия реестрди толугу менен ачыкка чыгарууну сунуштайт. Демек, директива жеке адамдар жана уюмдар мыйзамдуу кызыкчылыкты көрсөтө ала турган жерде оңдолот. Эгерде алардын кирүүсү мурда айтылган минималдуу маалыматтар менен чектелсе, эми реестр аларга толук ачылып берилет.

5.2. Комиссия "компетенттүү органдар" деген түшүнүктү төмөнкүдөй аныктоону сунуштайт: ".. кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (терроризмди) каржылоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча ыйгарым укуктары бар мамлекеттик органдар, анын ичинде кирешелерди легалдаштырууну, кылмыш ишин иликтөө же куугунтуктоо милдетин аткарган салык органдарын жана бийлик органдарын кошо алганда; жана терроризмди каржылоо, кылмыштуу активдерди издеп табуу жана алып коюу же тоңдуруу жана конфискациялоо.

5.3. Комиссия кыйла ачык-айкындуулукту жана мүчө мамлекеттердин бардык улуттук регистрлеринин өз ара байланышуусу аркылуу БУОнун идентификациясынын жакшыраак мүмкүнчүлүгүн сурайт.

5.4. Комиссия айрым учурларда UBO ставкасын 25% дан 10% га чейин төмөндөтүүнү сунуш кылат. Бул пассивдүү финансылык эмес субъект болуп саналган юридикалык жактар ​​үчүн болот. Булар ".. Эч кандай экономикалык иш-аракеттери жок жана пайдалуу ээлерин активдерден алыстатуу үчүн кызмат кылган ортомчу жактар".

5.5. Комиссия ишке ашыруу мөөнөтүн 26-жылдын 2017-июнунан 1-жылдын 2017-январына чейин өзгөртүүнү сунуштайт.

жыйынтыктоо

Мамлекеттик UBO реестрин киргизүү мүчө мамлекеттердеги ишканалар үчүн олуттуу таасирин тийгизет. Түздөн-түз же кыйыр түрдө листинг компаниясына кирбеген компаниянын (үлүштүк) үлүшүнүн 25% дан ашыгына ээ адамдар купуялуулук жаатында көп курмандыктарга барууга аргасыз болушат, шантаж жана адам уурдоо коркунучун жогорулатышат; буга карабастан, Нидерландия бул тобокелчиликтерди мүмкүн болушунча азайтуу үчүн колунан келгендин баарын жасаарын билдирди. Мындан тышкары, айрым учурларда UBO реестриндеги маалыматтардан айырмаланган маалыматтарды байкоо жана өткөрүп берүү боюнча чоң жоопкерчиликти алат. UBO реестринин киргизилиши, көңүлдү ишенимдүү адамга же мүчө мамлекеттердин чегинен тышкары түзүлгөн юридикалык институтка буруп, анын чыныгы ордун мүчө мамлекетке өткөрүп бере алат дегенди билдирет. Келечекте бул түзүмдөрдүн жарактуу варианттары бойдон калабы же жокпу белгисиз. Акчаны адалдоо боюнча Төртүнчү сунушталып жаткан толуктоодо азырынча эч кандай өзгөрүүлөр жок. Нидерланддарда, негизинен, улуттук регистрлерди өз ара байланыштыруу сунушу, 25% талап кылынышы мүмкүн болгон өзгөрүү жана мөөнөтүнөн мурда аткарылышы мүмкүн.

Share