Корпоративдик мыйзамдын чегиндеги финансылык коопсуздук

Ишкерлер үчүн каржылык коопсуздукка ээ болуу өтө маанилүү. Башка тарап менен келишим түзгөндө, контрагент келишимдик төлөө боюнча милдеттенмелерин аткарып жаткандыгына ынангыңыз келет. Эгер сиз каржылоону сунуштасаңыз же башка бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн инвестиция жасасаңыз, анда сиз берген сумманын акыры кайтарылып берилишине кепилдик аласыз. Башкача айтканда, сиз каржылык коопсуздукка ээ болгуңуз келет. Каржылык коопсуздукту алуу, насыя берүүчү анын талабы аткарылбай тургандыгын байкаганда, күрөөгө коюлган мүлккө ээ болушун камсыз кылат. Финансылык коопсуздукка ээ болуу үчүн ишкерлер менен компаниялардын ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул макалада бир нече жоопкерчилик, эскроу, (башкы компания) кепилдик, 403-декларация, ипотека жана күрөө жөнүндө сөз болот.

Корпоративдик мыйзамдын чегиндеги финансылык коопсуздук

1. Бир нече жоопкерчилик

Биргелешкен жоопкерчилик деп аталган бир нече милдеттенме болгон учурда, кепилдик жок, бирок башка карыз тараптар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган биргелешкен карыздар бар. Бир нече жоопкерчилик Голландиянын Жарандык кодексинин 6: 6-беренесинен келип чыгат. Корпоративдик мамилелердеги бир нече милдеттенмелердин мисалына шериктештиктин карыздары үчүн олуттуу жоопкерчиликке тартылган шериктештиктин өнөктөштөрү же юридикалык жактын директорлору, белгилүү бир учурларда коомдун карыздары үчүн жеке жоопко тартылышы мүмкүн. Көбүнчө тараптардын макулдашуусунда коопсуздук катары бир нече жоопкерчилик белгиленет. Эреже боюнча, эки же андан ашык карызкорлор келишимден келип чыкса, алардын ар бири бирдей үлүшкө ээ болушат. Ошондуктан алар келишимдин өз бөлүгүн аткарууга милдеттүү болушу мүмкүн. Бирок, бир нече жоопкерчилик бул эрежеден тышкары болуп саналат. Бир нече милдеттенме келип чыкса, эки же андан ашык карызкор аткарууга тийиш болгон, бирок ар бир карызкор өзүнчө өткөрүлүп, бардык ишти аткарууга укуктуу. Кредитор ар бир карызкор тараптан келишимди толугу менен аткарууга укуктуу. Демек, кредитор карыз алуучулардын кайсынысына кайрылууну кааласа, ошол карызкордон төлөнө турган сумманы талап кыла алат. Бир карызкор сумманы толугу менен төлөгөндө, чогуу карыз болгондор мындан ары кредиторго карыз болбойт.

1.1 Сотко кайрылуу укугу

Карыз тараптар бири-биринин ички карызын төлөөгө милдеттүү, ошондуктан бир карызкор төлөгөн карыз бардык карызкорлордун арасында төлөнүшү керек. Бул кайрылуу укугу деп аталат. Карыз алуу укугу - карызкордун башка жооптуу адам үчүн төлөп берген акчасын өндүрүп алуу укугу. Карыз төлөөчү карызды төлөп берүү үчүн катуу жоопкерчиликке тартылганда жана карызын толугу менен төлөп бергенде, ал ошол карызды өзүнүн кошумча карызкорлорунан кайтарып алуу укугун алат.

Эгерде карызкор башка карызкорлор менен биргеликте каржылагандыгы үчүн олуттуу жоопкерчиликке тартылууну каалабаса, анда ал кредитордон бир нече милдеттенмелерди аткарууну жазуу жүзүндө талап кыла алат. Буга мисал катары, карызкор шерик менен биргелешкен насыя келишимин түзүп, бирок компаниядан кетүүнү каалаган кырдаал келтирилген. Мындай учурда, бир нече милдеттенмени жазуу жүзүндө жокко чыгаруу кредитор тарабынан ар дайым түзүлүп турушу керек; Сиздин биргелешкен карыз тараптардан карыздарды төлөй тургандыгы жөнүндө оозеки милдеттенме жетишсиз. Эгерде сиз биргелешип карыз болгондор бул оозеки келишимди аткара албасаңыз же аткарбасаңыз, анда кредитор сизден карызды толугу менен талап кыла алат. 

1.2. Макулдукту талап кылуу

Карызкордун өзгөчө жоопкерчиликке тартылган үй-бүлөлүк же катталган өнөктөшү мыйзам тарабынан корголот. Голландиянын Жарандык кодексинин 1:88-беренесинин 1-пунктуна ылайык, жубайлар башка жубайлардан милдеттенме алган келишимди түзүү үчүн, милдеттенме алган милдеттенмени кошо алган карызкор катары, компаниянын кадимки ишкердик иш-аракетинен тышкары. Бул макулдуктун талабы деп аталат. Бул берене жубайларды ири финансылык тобокелге алып келиши мүмкүн болгон укуктук аракеттерден коргоону көздөйт. Эгерде кредитор биргелешкен карызкорду бардык талап боюнча өзгөчө жоопкерчиликке тартса, бул кошо карызкордун жубайы үчүн кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бирок, бул макулдук талабы боюнча өзгөчө жагдай бар. 1:88-берененин 5-пунктуна ылайык, Голландиянын Жарандык Кодекси, мамлекеттик жоопкерчилиги чектелген коомдун же жеке жоопкерчилиги чектелген коомдун (Dutch NV and BV) директору келишим түзгөндө, бул директор жалгыз же чогуу болсо анын биргелешкен директорлору менен, акциялардын көпчүлүгүнүн ээси жана эгерде келишим компаниянын кадимки ишкердүүлүгүнүн атынан түзүлгөн болсо. Мында эки талап аткарылышы керек: директор башкаруучу директор жана көпчүлүк акционер же анын биргелешкен директорлору менен биргеликте акциялардын көпчүлүгүнө ээлик кылат жана келишим компаниянын кадимки ишкердигинин атынан түзүлгөн. Бул эки талап тең аткарылбаса, макулдуктун талабы колдонулат.

2. Эскроу

Акча талаптары төлөнө тургандыгы жөнүндө тараптын коопсуздугу талап кылынганда, бул кепилдик эскроу жолу менен да камсыздалат. [1] Эскроу 7-беренеден алынган: 850 Голландиянын Жарандык кодекси. Үчүнчү тарап башка тарап (негизги карызкор) аткарышы керек болгон милдеттенме үчүн үчүнчү жак өзүн кредиторго милдеттендиргенде, биз аманат деп айтабыз. Бул эскроу келишимин түзүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Коопсуздукту камсыз кылган үчүнчү жак кепил деп аталат. Кепилчи негизги карызкордун кредиторунун алдында милдеттенме алат. Ошондуктан кепил адам өзүнүн карызы үчүн эмес, башка тараптын карызы үчүн жоопкерчиликти мойнуна алат жана бул карыздын төлөнүшүн жеке өзү камсыз кылат. Кепил адам бүт мүлкү менен жооп берет. Мурунку милдеттенмелерди аткаруу үчүн, ошондой эле келечектеги милдеттенмелерди аткаруу үчүн келишим түзсө болот. 7-берене боюнча: 851-пункттун 2-пункту, Голландиянын Граждандык кодекси, аманат аяктаган учурда ушул келечектеги милдеттенмелер жетишерлик деңгээлде аныкталууга тийиш. Эгерде негизги карызкор келишимден келип чыккан милдеттенмелерин аткара албаса, анда кредитор кепилге ушул милдеттенмелерди аткаруу үчүн кайрыла алат. 7-берене боюнча: 851 Голландиянын Граждандык Кодекси, аманат карызкордун милдеттенмесинен көз каранды, ал үчүн эскроу кандай максатта түзүлгөн. Ошондуктан, карызкор негизги келишимден келип чыккан милдеттенмелерин аткарганда, аманат жок болуп калат.

Кредитор карызды төлөө үчүн кепилге кайрыла албайт. Себеби, көмөктөшүүдө көмөк көрсөтүү принциби роль ойнойт. Демек, кредитор төлөө үчүн кепилге тез арада кайрыла албайт. Биринчи кезекте, негизги карызкор өз милдеттенмелерин аткарбай калганга чейин, кепил адам төлөө үчүн жооп бербейт. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 7: 855 беренесинен келип чыккан. Демек, кепил адам кредитор тарабынан негизги карыз тарапка биринчи кайрылгандан кийин гана жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Карыз берүүчү өзү үчүн милдеттендирилген карызкордун төлөө милдеттенмесин аткарбай калгандыгын аныктоо үчүн кредитор бардык нерсени жасашы керек. Кандай болбосун, кредитор негизги карызкорго милдеттенме аткарбоо жөнүндө кабарлоону жибериши керек. Эгерде негизги карыз тарап карыз милдеттенмеси аткарылбаса, бул милдеттенмени аткаргандан кийин, милдеттенмени аткарбаса, кредитор кепилдик берүүчүгө төлөө үчүн кайрыла алат. Бирок, гаранттын кредитордун дооматынан коргонуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушул максатта, ал негизги карыз тараптын карамагында, мисалы, токтото туруу, кечирүү же дал келбөө жөнүндө даттануу сыяктуу коргоолорго ээ. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 7: 852 беренесинен келип чыгат.

2.1 Сотко кайрылуу укугу

Карыз тараптын карызын төлөгөн гарант ушул сумманы карыз тараптан өндүрүп алат. Андыктан кайрылуу укугу эскроу үчүн дагы колдонулат. Эскроу учурунда кайрылуу укугунун өзгөчө формасы колдонулат, тактап айтканда суброгация. Негизги эреже - доомат төлөнгөндөн кийин доо токтотулат. Бирок, бул эреже үчүн суброгенсация болуп саналат. Суброгация учурунда доо башка ээсине өткөрүлүп берилет. Бул учурда, карыз тараптан башка тарап кредитордун талабын төлөйт. Эскроу учурунда талапты үчүнчү жак, тактап айтканда, гарант төлөйт. Карызды төлөө менен, карызкорго коюлган доо жоголгон жок, автобус кредитордон карызды төлөп берген кепилге өткөрүлүп берилет. Карызды төлөп бүткөндөн кийин, кепил берүүчү карыз алуу үчүн өзү менен келишим түзүп бергенден карызын төлөп берет. Суброгация мыйзам менен жөнгө салынган учурларда гана мүмкүн. Сактоого байланыштуу суброгация 7: 866-берененин негизинде Голландиянын Жарандык кодекси жо болот. 6:10 статья Голландиянын Жарандык кодекси.

2.2 Бизнес жана жеке эскроу 

Бизнес менен жеке эскирүүнүн ортосунда айырма бар. Бизнес-эскроу - бул кесипти же бизнести жүзөгө ашырууда түзүлгөн эскроу, жеке эскроу - бул кесипти же бизнести жүзөгө ашыруудан тышкары түзүлгөн эскроу. Юридикалык жак да, жеке адам да эскирүү келишимин түзө алышат. Буга мисал катары туунду компанияны каржылоо үчүн банк менен эскроу келишимин түзгөн холдингдик компания жана баласынын ипотекалык пайыздарды банкка төлөп беришин камсыз кылуу үчүн эскроу келишимин түзгөн ата-энелер кирет. Эскроу ар дайым эле банктын атынан түзүлө бербейт, ошондой эле башка кредиторлор менен эскроу келишимдерин түзүүгө болот.

Көпчүлүк учурда бизнес же жеке эскроуция түзүлгөнбү? Эгерде компания эскроу келишимин түзсө, анда бизнес-эскроу түзүлөт. Эгерде жеке адам эскроу келишимин түзсө, анда жалпысынан жеке эскроу түзүлгөн. Бирок, коомдук жоопкерчилиги чектелген коомдун же жеке жоопкерчилиги чектелген коомдун директору юридикалык жактын атынан чыгууга байланыштуу келишим түзгөндө, түшүнбөстүк келип чыгышы мүмкүн. 7: 857-статья. Голландиянын Граждандык кодексинде жеке эскроу деген эмнени билдирет: жеке кесипти жүзөгө ашырбаган жеке адам тарабынан, ошондой эле коомдук жоопкерчилиги чектелген коомдун же жеке жоопкерчилиги чектелген коомдун кадимки иш-аракеттери үчүн эскирүү жасоо. компания. Ошондой эле, кепилдик берүүчү компаниянын директору болушу керек жана акциялардын көпчүлүгүнө өзү же анын теңтөрагалары менен кошо ээлик кылат. Маанилүү эки критерий бар:

- кепилдик берүүчү - башкаруучу директор жана көпчүлүк акционер же анын тең директорлору менен бирге көпчүлүк акцияларга ээ;
Эскроу компаниянын кадимки ишкердик ишинин атынан түзүлгөн.

Иш жүзүндө, эскирүү келишимине кирген башкаруучу директор / көпчүлүк акционер бар. Башкаруучу директор / көпчүлүк акционер компаниянын саясатын аныктайт жана өзүнүн компаниясынын эскроу боюнча жеке кызыкчылыгын көздөйт, анткени банк кардар менен келишим түзбөстөн каржылоону каалабашы мүмкүн. Мындан тышкары, башкаруучу директор / көпчүлүк акционер тарабынан түзүлгөн эскирүү келишими, ошондой эле кадимки ишкердик ишин жүргүзүү максатында түзүлүшү керек. Бирок, ар бир кырдаал үчүн ар башкача жана мыйзамда "кадимки ишкердик иши" деген термин аныкталган эмес. Кадимки ишкердик иш-аракеттерин жүргүзүү максатында эскроскоп түзүлүп жаткандыгына баа берүү үчүн иштин жагдайлары иликтениши керек. Эки критерий аткарылгандан кийин, бизнес иш алып баруу аяктайт. Эскроу жөнүндө тыянак чыгарган директор башкаруучу директор / көпчүлүк акционер болбосо же эскроу кадимки ишкердик ишин жүргүзүү максатында түзүлбөсө, жеке эскроу түзүлөт.

Кошумча эрежелер жеке эскроу үчүн колдонулат. Мыйзам жеке кепилдин никеде турган же катталган шеригин коргогон. Макулдашуу талабы, атап айтканда, жеке кардарларга да колдонулат. Голландиянын Граждандык кодексинин 1:88-беренесинин 1-пунктуна ылайык, жубайлар башка жубайлардын макулдугун талап кылышып, аны кепилге алууну көздөгөн келишим түзүшөт. Кепилдик берүүчүнүн жубайынын макулдугу талап кылынат, ошондуктан жарактуу жеке чыгым келишимин түзүү керек. Бирок, 1:88-статьянын 5-пункту Голландиянын Жарандык Кодексине ылайык, ишкердин кепилдиги менен кетүү бул макулдук талап кылынбайт. Демек, гаранттын жубайынын укугун коргоо жеке келишимдерге гана тиешелүү.

3. кепил

Кепилдик - бул талаптын төлөнүп бериле тургандыгына кепилдик алуу. Кепилдик - бул жеке коопсуздук укугу, мында үчүнчү жак кредитор менен карызкордун ортосундагы милдеттенмени аткаруу боюнча өз алдынча милдеттенмени алат. Демек, кепилдик үчүнчү жак карызкордун милдеттенмелеринин аткарылышына кепилдик берет. Эгерде карызкор карызын төлөй албаса же төлөй албаса, кепилдик берүүчү карызды төлөөгө милдеттенет. [2] Кепилдик мыйзам тарабынан жөнгө салынбайт, бирок кепилдик тараптардын ортосундагы келишимде түзүлөт.

3.1. Керек-жарак кепилдиги

Коопсуздукту алуу үчүн кепилдиктердин эки түрүнүн ортосунда айырмачылык болушу мүмкүн; аксессуардык кепилдик жана абстрактуу кепилдик. Керек-жарак кепилдиги кредитор менен карызкордун ортосундагы мамилеге көз каранды. Бир караганда, аксессуарлардын кепилдиги эскирүүгө окшош. Бирок, айырмачылык, кепилдик берүүчүгө кепилдик берүүчү негизги карызкордун милдетин аткарууга эмес, жеке контекстке байланыштуу жеке милдеттенмени аткарат. Буга жөнөкөй мисал, эгерде карызкор картошканы жеткирүү боюнча милдеттенмесин аткарбаса, кепил берүүчү помидорду кредиторго берүүгө милдеттенет. Бул учурда гаранттын милдеттенмесинин мазмуну карызкордун милдеттенмесинин мазмунунан айырмаланат. Бирок, бул эки милдеттенменин ортосунда чоң байланыш бар экендигин жокко чыгарбайт. Аксессуардык кепилдик кредитор менен карызкордун ортосундагы мамилеге кошумча болот. Андан тышкары, аксессуарлардын кепилдиги көп учурда коопсуздук тармагы болуп калат; Эгерде негизги карызкор өз милдеттенмелерин аткарбаса, гарант милдеттенмени аткарууга чакырылат.

Кепилдик мыйзамда так айтылбаса да, 7: 863 Голландиянын Жарандык кодексинде аксессуарлардын кепилдиги жөнүндө сөз жок. Ушул статьяга ылайык, жеке кардарларга тиешелүү жоболор, эгерде үчүнчү жак кредиторго карата башка мазмундагы белгилүү бир милдеттенмени аткарбаса, белгилүү бир кызматты аркалаган келишимдерге да колдонулат. Жеке алып баруу жөнүндө жобо жеке адам тарабынан түзүлгөн аксессуардык кепилдикке карата да колдонулат.

3.2 Абстрактуу кепилдик

Керек-жарак кепилдигинен тышкары, абстрактуу кепилдиктин каржылык коопсуздугун дагы билебиз. Кошумча кепилдиктен айырмаланып, абстрактуу кепилдик - бул кепилдин кредиторго көзкарандысыз милдеттенмеси. Бул кепилдик кредитор менен карыз тараптын ортосундагы мамилелерден калыс болот. Абстрактуу кепилдик болгон учурда, кепилдик берүүчү белгилүү бир шарттарда карыз тарап үчүн аткарууну өз алдынча милдеттендирет. Бул иш-аракет карызкор менен кредитордун ортосунда түзүлгөн келишим менен байланышкан эмес. Абстрактуу кепилдиктин эң белгилүү мисалы банк кепилдиги болуп саналат.

Абстрактуу кепилдик түзүлгөндө, кепилдик берүүчү мамилелерден коргонууну талап кыла албайт. Кепилдик үчүн шарттар аткарылган учурда, кепилдик берүүчү төлөмдүн алдын ала албайт. Себеби, кепилдик кредитор менен гаранттын ортосундагы өзүнчө келишимден келип чыгат. Демек, кредитор карызкорго милдеттүү түрдө аткарылбай калгандыгы жөнүндө билдирүүнү жөнөтпөстөн, кепилдик берүүчүгө токтоосуз кайрыла алат. Кепилдик келишимин түзүү менен, кредитор карыздын ага төлөнгөндүгүнө жогорку деңгээлде ишенимге ээ болот. Мындан тышкары, гаранттын кайрылууга укугу жок. Бирок, кепилдик келишимине тараптар коргоо чараларын киргизиши мүмкүн. Абстракттуу кепилдиктин юридикалык таасири ченемдик укуктук актылардан келип чыкпайт, бирок аларды тараптар өздөрү толтурушу мүмкүн. Кепилдик берүүчүнүн мыйзам боюнча кайрылууга укугу жок болсо да, ал өзүн өзү калыбына келтирүү каражаттарын караштыра алат. Мисалы, карызкор менен эсептешүү кепилдигин түзсө болот же зыяндын ордун толтуруу актысын түзүүгө болот.

3.3 Башкы компаниянын кепилдиги

Компаниянын мыйзамдарында, компаниянын башкы кепилдиги көп учурда түзүлөт. Башкы компаниянын кепилдиги, эгерде туунду компания бул милдеттенмелерди аткарбаса же аткара албаса, башкы компания ошол эле топтун туунду компаниясынын милдеттенмелерин аткарууга милдеттенет. Албетте, бул кепилдик топтун же холдинг компаниясынын курамына кирген компаниялар менен гана макулдашылышы мүмкүн. Негизи, топтук кепилдик - бул абстрактуу кепилдик. Бирок, адатта, "биринчи төлөө, андан кийин сүйлөшүү" деген түшүнүк жок, анын натыйжасында кепилдик берүүчү карызкорго карата талап кылынган талаптардын бар же жок экендигин текшербей туруп, карызды дароо төлөйт. Мунун себеби, карызкор кепилдин туунду компаниясы болуп саналат; кепилдик берүүчү чындыгында талап кылынган талап бар же жок экендигин текшерүүнү каалайт. Ошого карабастан, "биринчи эмгек акы, андан кийин сүйлөшүү" курулушу кепилдик келишиминин негизинде курулушу мүмкүн. Кантсе да, тараптар кепилдикти өз каалоолоруна ылайык түзө алышат. Тараптар ошондой эле кепилдик төлөмдүн кепилдигин гана камтыйбы же кепилдик башка милдеттенмелерди да камтышы керекпи, демек, аткаруунун кепилдиги болуп саналабы. Кепилдиктин көлөмүн, узактыгын жана шарттарын тараптар дагы аныкташат. Башкы компаниянын кепилдиги туунду компания банкрот болгондо, бирок башкы компания өзүнүн туунду компаниялары менен чогуу кулабаса гана, чечим кабыл алат.

4. 403-нуска

Компаниялар тобунун чегинде, 403-деп аталган билдирүү да көп чыгат. Бул билдирүү Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 403 беренесинен келип чыккан. 403-отчетун берүү менен, топко кирген туунду компаниялар жыл сайын өзүнчө отчетторду түзүүдөн жана жарыялоодон бошотулат. Анын ордуна консолидацияланган жылдык эсеп түзүлөт. Бул башкы компаниянын жылдык отчету, анда филиалдардын бардык жыйынтыктары камтылган. Консолидацияланган жылдык отчеттун фонунда, бардык туунду компаниялар, көбүнчө салыштырмалуу өз алдынча иштешсе да, акыр-аягы, башкы компаниянын башкаруусуна жана көзөмөлүнө өтүшөт. 403-арыз - бул бир тараптуу укуктук акт, андан башкы компания үчүн көзкарандысыз милдеттенме келип чыгат. Бул 403-билдирүү кошулма эмес милдеттенме экендигин билдирет. 403-билдирүү ири эл аралык топтор тарабынан гана берилген эмес; мисалы, эки жеке жоопкерчилиги чектелген коомдон турган чакан топтор 403 билдирүүсүн колдонушат. 403-арыз Соода палатасынын Соода реестринде катталууга тийиш. Бул билдирүүдө туунду компаниянын кайсы карыздары башкы компания тарабынан жабылгандыгы жана кайсы датадан башталгандыгы көрсөтүлөт.

403-отчеттун экинчи тарабы, башкы компания ушул арыз менен өзүнүн филиалдарынын милдеттенмелери үчүн жооптуу экендигин билдирет. Демек, башкы компания туунду компаниялардын укуктук актыларынан келип чыккан карыздар үчүн олуттуу жоопкерчилик тартат. Бул бир нече милдеттенме 403-арыз берилген туунду компаниянын кредитору өзүнүн талабын аткаруу үчүн кайсы юридикалык жакка кайрылышын кааласа болот: ал менен баштапкы келишим түзгөн туунду компаниясы же башкы компания түзгөн. 403-билдирүү. Ушул бир нече милдеттенме менен, кредиторго анын контрагенти болгон туунду компаниянын финансылык абалы жөнүндө так билбегендиги үчүн компенсация берилет. Жогоруда аталган финансылык баалуу кагаздар келишим түзүлгөн тараптын алдындагы жоопкерчиликке гана алып келсе, 403-отчет туунду компаниялардын бардык кредиторлорунун алдында жоопкерчиликти жаратат. Башкы компанияга алардын талаптарын аткаруу үчүн кайрыла турган кредиторлор дагы көп болушу мүмкүн. Демек, 403-отчеттон келип чыккан потенциалдуу милдеттенме олуттуу мааниге ээ. 403-отчет, туунду компания финансылык көйгөйлөргө туш болгондо, бүт топко таасир этиши мүмкүн. Эгер туунду банкрот болуп калса, анда бүт топ кулашы мүмкүн.

4.1 403-арызды жокко чыгаруу

Башкы компания мындан ары карыздар же анын туунду компаниялары үчүн жооп берүүнү каалабашы мүмкүн. Бул башкы компания туунду компанияны сатууну каалаган учурда болушу мүмкүн. 403-арызды алып салуу үчүн Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 404-беренесинен келип чыккан жол-жоболор сакталышы керек. Бул процедура эки элементтен турат. Биринчиден, 403-арызды жокко чыгаруу керек. Кайра чакыруу жөнүндө декларация Соода палатасынын Соода реестринде сактоого тийиш. Мындай кайтарып алуу жөнүндө декларация башкы компаниянын, кайтарып алуу жөнүндө декларация берилгенден кийин келип чыккан туунду компаниянын карыздары үчүн жооп бербейт. Бирок, Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 404-беренесине ылайык, башкы компания 2-арызды жокко чыгарууга чейин түзүлгөн укуктук актылардан келип чыккан карыздар үчүн жооптуу бойдон калат. Ошентип, 403-арыз берилгенден кийин түзүлгөн, бирок жокко чыгаруу жөнүндө декларацияны бергенге чейин түзүлгөн карыздар үчүн жоопкерчилик дагы деле бар. Бул 403-арыздын ишенимдүүлүгү менен келишим түзүшү мүмкүн болгон кредиторду коргоо.

Бирок, буга чейинки укуктук актылар боюнча жоопкерчиликти токтотууга болот. Бул үчүн Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 404-беренесинин 3-пунктунан келип чыккан кошумча жол-жоболор сакталууга тийиш. Бул процедурада бир нече шарттар колдонулат:

- туунду компания мындан ары топтун курамына кире албайт;
- 403-арызды жокко чыгаруу ниети жөнүндө кабарлоо Соода палатасында кеминде эки ай бою текшерилиши керек болсо;
- улуттук гезитте текшерүү үчүн токтотулгандыгы жөнүндө билдирүү жарыяланган күндөн тартып, эки айдан кем эмес убакыт өтүшү керек.

Мындан тышкары, кредиторлор дагы эле 403-арызды жокко чыгаруу ниетине каршы чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. 403-билдирүү эч убакта же эч убакта каршылык көрсөтүлбөсө же сот тарабынан берилген оппозиция жараксыз деп табылса гана токтотулушу мүмкүн. 403-отчетту жокко чыгаруу жана токтотуу шарттары аткарылганда гана, башкы компания туунду компаниянын бардык карыздары үчүн жооптуу болбойт. Бул жокко чыгаруунун жана токтотуунун кылдат аткарылышы маанилүү; эгерде кайтарып алуу же токтотуу талаптагыдай аткарылбаса, анда башкы компания бир нече жыл мурун сатылган туунду компаниянын карыздары үчүн жоопко тартылышы мүмкүн.

5. Ипотека жана күрөө

Финансылык коопсуздукту ипотека же күрөөгө коюу менен да алууга болот. Каржылык коопсуздуктун бул формалары бири-бирине окшош болгону менен, бир нече айырмачылыктар бар.

5.1. күрөөгө коюу

Ипотека - тараптар белгилей турган каржылык коопсуздук. Ипотека бир тарап экинчи тарапка насыя берет дегенди билдирет. Кийинчерээк, ушул насыяны кайтарып берүүдө финансылык коопсуздукту камсыз кылуу максатында ипотека насыясы берилет. Ипотека - карызкордун мүлкүнө карата белгилене турган мүлк укугу. Эгерде карызкор насыясын төлөй албаса, кредитор анын талабын аткаруу үчүн мүлктү талап кыла алат. Ипотеканын эң белгилүү мисалы, албетте, үй ээси болуп, банк ага насыя берет, андан кийин үйүн насыяны кайтарып берүү үчүн колдонот. Бирок, бул ипотеканы банк аркылуу гана ачса болот дегенди билдирбейт. Башка компаниялар жана жеке адамдар дагы ипотека келишимин түзө алышат. Ипотекадагы терминология башаламан болушу мүмкүн. Кадимки тил менен айтканда, тарап, мисалы, банк, башка жакка ипотека берет. Бирок, юридикалык жактан караганда, насыя алуучу - ипотека берүүчү, ал эми насыя берген тарап - ипотека ээси. Демек, банк ипотека ээси жана үй сатып алууну каалаган адам ипотека берүүчү болуп саналат.

Ипотеканын мүнөздүү өзгөчөлүгү, ипотека ар бир мүлккө түзүлбөйт; Голландиянын Жарандык кодексинин 3: 227-статьясына ылайык, күрөөгө коюлган мүлккө гана күрөө коюлат. Катталган мүлк сатылганда, бул өткөрүп берүү мамлекеттик реестрде катталууга тийиш. Ушул каттоодон кийин гана катталган мүлк чындыгында сатып алуучуга берилет. Жер, үйлөр, кайыктар жана учактар ​​катталган мүлктүн мисалдары. Унаа катталган мүлк эмес. Андан тышкары, ипотека "жетишээрлик аныкталуучу талаптын" пайдасына гана орнотулушу мүмкүн. Бул Голландиянын Жарандык Кодексинин 3: 231 беренесинен келип чыгат. Демек, ипотека кайсы талапка байланыштуу аныкталышы керек. Эгерде кредитордун карызкорго карата эки талабы болсо, анда ушул эки талаптын кайсынысы боюнча ипотека укугу берилгендиги так болушу керек. Андан тышкары, анын атынан ипотека түзүлгөн мүлктүн ээси анын ээси болуп калат; менчик укугу ипотека укугу белгиленгенден кийин өтпөйт. Ипотека ар дайым нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү жолу менен белгиленет.

Эгерде карызкор өзүнүн төлөө милдеттенмесин аткарбаса, кредитор күрөө укугун анын атынан ипотека түзүлгөн мүлктү сатуу менен жүзөгө ашыра алат. Бул үчүн эч кандай сот чечими талап кылынбайт. Бул токтоосуз аткаруу деп аталат жана Голландиянын Жарандык кодексинин 3: 268-беренесинен келип чыгат. Кредитор өзүнүн талабын аткаруу үчүн гана мүлктү сатышы мүмкүн экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. ал мүлккө ылайык келбеши мүмкүн. Бул тыюу салуу Голландиянын Граждандык Кодексинин 3-беренесинде 235: 3 ачык-айкын көрсөтүлгөн. Ипотеканын маанилүү бир өзгөчөлүгү, ипотека ээси талаптарын канааттандыруу үчүн мүлккө ээ болгусу келген башка кредиторлорго караганда артыкчылыкка ээ. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 227: XNUMX беренесине ылайык. Банкроттун учурунда, ипотека ээси башка кредиторлорду карап чыгуунун кажети жок, тескерисинче, өз ипотека укугун гана пайдалана алат. Ал катталган мүлктү сатуудан түшкөн киреше менен өз талабын аткара алган биринчи кредитор.

5.2. күрөө

Ипотекага салыштырмалуу кепилдик укугу - күрөө. Күрөөгө коюлган ипотеканын ордуна, кыймылсыз мүлккө күрөө коюлушу мүмкүн эмес. Бирок, күрөө башка бардык мүлктөргө, мисалы, кыймылдуу мүлккө, ээлик кылуу укугуна же буйрукка, ошондой эле мындай мүлккө же укукка ээлик кылуу структурасына коюлушу мүмкүн. Бул күрөө күрөө унааларга да, дебиторлордун суммаларына да коюлушу мүмкүн экендигин билдирет. Кредитор талаптын төлөнө тургандыгын камсыз кылуу үчүн күрөө белгилейт. Кредитор (күрөө кармоочу) жана карызкор (күрөө берүүчү) ортосунда келишим түзүлөт. Эгерде карызкор өзүнүн төлөө милдеттенмелерин аткарбаса, кредитор мүлктү сатууга жана анын талабын пайда менен аткарууга укуктуу. Карызкор өзүнүн төлөө милдеттенмелерин аткарбаса, кредитор мүлктү дароо сата алат. Голландиянын Граждандык Кодексинин 3: 248-беренесине ылайык, эч кандай соттун чечими талап кылынбайт, демек, тез арада аткарылууга тийиш. Ипотекага окшоп, кредиторго анын атынан күрөө укугу берилген мүлк талап кылынбайт; ал мүлктү гана сата алат жана өзүнүн талабын пайда менен толуктай алат. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 3: 235 беренесинен келип чыгат. Күрөө укугуна ээ болгон кредитор, банкроттоо же төлөө токтотулган учурда, башка кредиторлорго караганда артыкчылыкка ээ. Бирок, күрөөгө коюлган күрөө же ачыкка чыгарылбаган күрөө жөнүндө маселе козголушу мүмкүн.

5.2.1. Күрөө жана ачылбаган күрөө

Менчик күрөөсү мүлк "күрөө кармоочунун же үчүнчү жактын көзөмөлүндө" болгондо түзүлөт. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 3: 236-беренесинен келип чыгат. Бул күрөөгө коюлган мүлк кредиторго өткөрүлүп берилгендигин билдирет; насыя берүүчү күрөөгө коюлган мезгил ичинде анын мүлкүнө ээ болот. Ипотекалык күрөө насыяны кредитордун көзөмөлүнө алуу менен аныкталат. Насыя берүүчү мүлккө кам көрүшү жана техникалык тейлөө жүргүзүшү керек. Кармоого кеткен чыгымдар карызкор тарабынан толтурулууга тийиш.

Менчик күрөөсүнөн тышкары, ачылбай калган күрөө да бар, аны да ээлик кылбаган күрөө деп аташат. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 3: 237 беренесине ылайык. Жабык күрөө аныкталганда, мүлк кредитордун көзөмөлүнө өткөрүлүп берилбейт, бирок ачылбаган күрөө түзүлгөндүгү жөнүндө акт түзүлөт. Бул нотариалдык иш, ошондой эле жеке иш болушу мүмкүн. Бирок, жеке иш-аракет нотариуста же салык органында каттоодон өтүшү керек. Ачылбай калган күрөөгө коюлган каражаттарды көбүнчө машинада күрөөгө койгусу келген компаниялар колдонушат. Эгер машинаны кредитордун карамагында турган болсо, анда компания өзүнүн ишкердик ишин аткара албай калат.

Ипотекалык күрөө ачыкка чыкпаган күрөөгө караганда күчтүү коопсуздук укугун жаратат. Күрөө күрөөгө коюлган учурда, кредитор анын карамагында турган мүлккө ээ болот. Бул ачыкка чыгарылбаган күрөө аныкталган учурда эмес. Андай учурда, кредитор карызкорду мүлктү өткөрүп берүүгө ишендириши керек. Карыз тарап буга макул болбой койсо, сот аркылуу товарды өткөрүп берүүнү талап кылуусу мүмкүн. Ипотекалык күрөө менен ачыкка чыкпаган күрөөнүн ортосундагы айырмачылык банкроттоодо жана төлөмдү токтото турууда да роль ойнойт. Жогоруда айтылгандай, кредитор токтоосуз түрдө аткарууга укуктуу; ал өз талабын аткаруу үчүн мүлктү дароо сата алат. Ошондой эле, банкроттун чегинде башка кредиторлорго караганда күрөө кармоочулар артыкчылыкка ээ. Бирок, күрөөгө коюлган күрөө менен ачыкка чыкпаган күрөөнүн ортосунда айырма бар. Карызкор банкрот болгон учурда, күрөөгө коюлган күрөө ээлери салык органдарынан артыкчылыкка ээ. Жабык күрөө кармоочулардын салык органдарынан артыкчылыгы жок; Карыз тараптын банкроттугу учурунда салык органдарынын укугу ачылбаган күрөө кармоочунун укугунан ашып кетет. Демек, күрөөгө коюлган күрөө жабык күрөөгө караганда банкроттук учурунда көбүрөөк коопсуздукту камсыз кылат.

6. жыйынтыктоо

Жогоруда айтылгандай, каржылык коопсуздукту камсыз кылуунун бир нече жолу бар: бир нече жоопкерчилик, эскроу, (башкы компания) кепилдик, 403-көчүрмө, ипотека жана күрөө. Негизинен, бул баалуу кагаздар ар дайым келишимде каралган. Айрым финансылык баалуу кагаздар тараптардын өз каалоолоруна ылайык, эркин формада түзүлүшү мүмкүн, ал эми башка финансылык баалуу кагаздар мыйзамдуу шартта каралышы мүмкүн. Натыйжада, ар кандай финансылык коопсуздуктун артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Бул коопсуздукту талап кылган тарапка жана коопсуздукту камсыз кылган тарапка тиешелүү. Кээ бир каржылык баалуу кагаздар башкаларга караганда кредиторго көбүрөөк коргоону сунуш кылат, бирок башка кемчиликтер келип чыгышы мүмкүн. Кырдаалга жараша тараптардын ортосунда финансылык коопсуздуктун тиешелүү формасы түзүлүшү мүмкүн.

[1] Эскроу кепилдик деп аталат. Бирок, Голландиянын мыйзамдарына ылайык, финансылык коопсуздуктун англис тилиндеги кепилдик деп которулган эки формасы бар. Бул макалада түшүнүктүү болуш үчүн, каржылык коопсуздук үчүн эскроу деген термин колдонулат.

[2] "Кепил" деген термин кепилдикте да, кепилдикте дагы айтылган. Бирок, бул терминдин мааниси ага байланыштуу коопсуздук укугуна байланыштуу.

Share