Контроллер менен процессордун ортосундагы айырма

Маалыматтарды коргоонун жалпы жобосу (GDPR) бир нече айдан бери күчүндө. Бирок, GDPRде айрым терминдердин мааниси боюнча дагы деле белгисиздиктер бар. Мисалы, контроллер менен процессордун ортосундагы айырмачылык баарына эле белгилүү эмес, бирок булар GDPRдин негизги түшүнүктөрү. GDPRге ылайык, жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун максатын жана каражатын аныктоочу (юридикалык жак) уюм же контролер болуп саналат. Демек, контроллер жеке маалыматтардын эмне үчүн иштелип чыккандыгын аныктайт. Мындан тышкары, контроллер маалыматтарды иштеп чыгуу кайсыл жол менен жүрүп жаткандыгын аныктайт. Иш жүзүндө, маалыматтарды иштеп чыгууну көзөмөлдөгөн тарап контролер болуп саналат. GDPR ылайык, процессор бул жеке (юридикалык) адам же уюм жеке контроллердин атынан жана анын жоопкерчилиги астында иштелип чыккан уюм. Процессор үчүн жеке маалыматтарды иштеп чыгуу өзү үчүн же контролердун пайдасы үчүн жүргүзүлө тургандыгын аныктоо керек. Контролёр ким жана процессор ким экендигин аныктоо кээде табышмак болуп калышы мүмкүн. Акырында, кийинки суроого жооп берген жакшы: маалыматты иштеп чыгуунун максаты жана каражаттарын ким көзөмөлдөй алат?

Share