Голландияда акча адалдоонун жана терроризмди каржылоонун алдын алуу акциясы түшүндүрүлдү

2018-жылдын XNUMX-августунда Голландияда акчаны адалдоонун жана терроризмди каржылоонун алдын алуу актысы (Dutch: Wwft) он жылдан бери күчүндө. Wwftтин негизги максаты финансы тутумун таза сактоо; мыйзам финансылык тутумду кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоо максатында колдонууга жол бербөөгө багытталган. Акча изин жашыруу мыйзамсыз жол менен алынган мүлк мыйзамсыз келип чыккандыгын жашыруу үчүн мыйзамдуу жол менен алынгандыгын билдирет. Терроризмди каржылоо террористтик ишти жеңилдетүү максатында капиталды пайдалануу менен жүргүзүлөт. Wwft билдиргендей, уюмдар адаттан тышкаркы бүтүмдөр жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү. Бул отчеттор кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого көмөктөшөт. Wwft Нидерландда жигердүү иштеген уюмдарга чоң таасирин тийгизет. Уюмдар акча адалдоонун жана терроризмди каржылоонун алдын алуу үчүн активдүү чараларды көрүшү керек. Бул макалада, кайсы мекемелер Wwft чөйрөсүнө кирет, бул мекемелер Wwft боюнча кандай милдеттенмелерди алат жана мекемелер Wwftке туура келбесе, кесепеттери кандай болот.

Голландияда акча адалдоонун жана терроризмди каржылоонун алдын алуу акциясы түшүндүрүлдү

1. Wwft чөйрөсүнө кирген институттар

Айрым мекемелер Wwftтин жоболорун сактоого милдеттүү. Институттун ЭВФке тиешеси бар-жогун баалоо үчүн мекеменин түрү жана мекеме жүргүзгөн иш-аракеттер каралат. Wwft уюму кардарларды текшерип чыгышы же транзакция жөнүндө отчет бериши керек. Төмөнкү мекемелер Wwft карамагында болушу мүмкүн:

 • товарларды сатуучулар;
 • товарларды сатып алуу жана сатуу боюнча ортомчулар;
 • кыймылсыз мүлк баалоочулары;
 • кыймылсыз мүлк агенттери жана кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү ортомчулар;
 • ломбард операторлору жана жашаган жеринин провайдерлери;
 • финансы институттары;
 • көзкарандысыз адистер. [1]

Товар сатуучулар

Товардын сатуучулары кардардын керектүү текшерүүсүн жүргүзүүгө милдеттүү, эгерде сатыла турган товардын баасы € 15,000 же андан жогору болсо жана бул төлөм накталай төлөнсө. Төлөө мөөнөтү менен же бир эле жолу өтүшү маанилүү эмес. Кеме, унаа жана зергер буюмдары сыяктуу белгилүү товарларды сатууда 25,000 евро жана андан ашык евро акчалай төлөм жүргүзүлгөндө, сатуучу бул операция жөнүндө ар дайым билдириши керек. Төлөм накталай эмес болсо, Wwft милдеттенмеси жок. Бирок, сатуучунун банктагы эсебиндеги накталай акча накталай төлөм катары каралат.

Товарларды сатып алуу жана сатуу боюнча ортомчулар

Эгерде сиз белгилүү бир товарларды сатып алуу же сатуу ишинде ортомчулук кылсаңыз, анда сиз WWftге тийесиз жана кардарыңызга тийиштүү текшерүүнү жүргүзүүгө милдеттүүсүз. Буга унаа каражаттарын, кемелерди, зер буюмдарын, көркөм буюмдарды жана байыркы буюмдарды сатуу жана сатып алуу кирет. Төлөнө турган баанын канчалык деңгээлде экендиги жана баанын накталай төлөнгөндүгү маанилүү эмес. € 25,000 же андан ашык евро менен төлөө жолу менен транзакция болгондо, бул операция жөнүндө ар дайым билдирилиши керек.

Кыймылсыз мүлк баалоочулары

Баалоочу кыймылсыз мүлккө баа берип, акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого байланышкан адаттан тыш фактыларды жана жагдайларды тапканда, бул бүтүм жөнүндө отчет берилиши керек. Бирок, баалоочулар кардарды тийиштүү текшерүүнү жүргүзүүгө милдеттүү эмес.

Кыймылсыз мүлк агенттери жана ортомчулар

Кыймылсыз мүлктү сатып алуу жана сатуу ишинде ортомчулук кылган адамдар WWft тарабынан иштешет жана ар бир тапшырманы аткарууда кардарларды тийиштүү текшерүүгө алышы керек. Кардарга тиешелүү экспертиза жүргүзүү милдеттенмеси кардардын контрагентине карата да колдонулат. Эгерде бүтүм акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого байланыштуу болушу мүмкүн деп шектенсе, анда бул бүтүм жөнүндө кабарлаш керек. Бул, ошондой эле, € 15,000 же андан ашык суммадагы акча каражаттары алынган транзакцияларга да колдонулат. Бул сумма кыймылсыз мүлк агентине же үчүнчү жакка болобу, маанилүү эмес.

Ломбард операторлору жана жашаган жеринин провайдерлери

Кесипкөй же ишкердик күрөө сунуш кылган ломбард операторлору ар бир бүтүмгө ылайыктуу кардарды текшерип турушу керек. Эгер бүтүм адаттан тыш болсо, анда бул бүтүм жөнүндө кабарлаш керек. Бул ошондой эле € 25,000 же андан ашык суммадагы бардык транзакцияларга колдонулат. Ишкердик же кесиптик негизде үчүнчү жактарга дарегин же почта дарегин бере турган жашаган жердин провайдерлери ар бир кардар үчүн кардарларды текшерип турушу керек. Эгерде сиз жашаган жериңизди камсыздоодо акча изин жашыруу же терроризмди каржылоо болушу мүмкүн деп шектенсеңиз, анда транзакция жөнүндө билдирүү керек.

Каржылык мекемелер

Финансылык институттарга банктар, алмашуу бюролору, казинолор, ишеним кассалары, инвестициялык мекемелер жана айрым камсыздандыруучулар кирет. Бул мекемелер ар дайым кардарларды тийиштүү текшерип турушу керек жана алар адаттан тышкаркы транзакциялар жөнүндө отчёт бериши керек. Бирок, банктарга ар кандай эрежелер колдонулушу мүмкүн.

Көзкарандысыз адистер

Көзкарандысыз адистердин категориясына төмөнкү адамдар кирет: нотариустар, адвокаттар, бухгалтерлер, салык консультанттары жана административдик кеңселер. Бул кесипкөй топтор кардарларды кылдаттык менен текшерип, адаттан тышкаркы транзакциялар жөнүндө билдириши керек.

Кесиптик негизде өз алдынча иш алып барган институттар же адистер, жогоруда көрсөтүлгөн мекемелер тарабынан аткарылган иш-аракеттерге туура келет. Буга төмөнкү иш-чаралар кириши мүмкүн:

 • компаниялардын капиталдык түзүмү, бизнес стратегиясы жана ага байланыштуу иш-аракеттери боюнча кеңеш берүү;
 • компанияларды бириктирүү жана бириктирүү жаатында кеңеш берүү жана кызмат көрсөтүү;
 • компанияларды же юридикалык жактарды түзүү же башкаруу;
 • компаниялар, юридикалык жактар ​​же компаниялардын үлүштөрүн сатып алуу же сатуу;
 • компанияларды же юридикалык жактарды толук же жарым-жартылай сатып алуу;
 • салыкка байланыштуу иш.

Мекеме Wft уюмуна тийиштүү же тиешеси жок экендигин аныктоо үчүн мекеменин ишмердүүлүгүн эсинде сактоо керек. Эгерде мекеме маалымат гана берсе, анда мекеме Wwftке баш ийбейт. Эгерде мекеме кардарларга кеңеш бере турган болсо, анда мекеменин каршылыгы болушу мүмкүн. Бирок маалымат берүү менен кеңеш берүү ортосунда тыгыз байланыш бар. Ошондой эле, мекеме кардар менен бизнес келишим түзмөйүнчө, кардарларды милдеттүү түрдө текшерүү жүргүзүлүшү керек. Мекеме алгач маалыматты гана кардарга берүү керек деп ойлогон, бирок кийинчерээк кеңеш берилген же берилген болушу керек болгондо, алдын ала кардарга тийиштүү текшерүү жүргүзүү милдети аткарылбайт. Ошондой эле мекеменин ишмердүүлүгүн ЭВФтин иш-аракеттерине жана ВВФнын ишине кирбеген иш-аракеттерге бөлүштүрүү өтө кооптуу, анткени бул иш-аракеттердин ортосундагы чек ара өтө эле бүдөмүк. Мындан тышкары, айрым иш-аракеттер Wwftтин карамагында болбогон, бирок бул иш-аракеттер Wwft милдеттенмеси менен коштолгон учурда да болушу мүмкүн. Демек, сиздин мекемеңиз ЭВФтин ишине киреби же жокпу, алдын-ала аныктоо керек.

Белгилүү бир шарттарда, мекеме Wwftке караганда Голландиялык Трасттык Көзөмөл Мыйзамынын (Wtt) алкагына кириши мүмкүн. Wtt кардарлардын талаптарын текшерүүгө карата катуу талаптарды камтыйт жана Wttге баш ийген мекемелер өз ишин жүргүзүү үчүн уруксатка муктаж. Wtt ылайык, туруктуу жашаган жерин камсыз кылган жана кошумча иш-аракеттерди жүргүзгөн мекемелер Wttге баш иет. Бул кошумча иш-чаралар юридикалык кеңеш берүү, салык декларацияларын кароо, жылдык эсептерди түзүү, баалоо жана мониторинг жүргүзүү же корпорациянын же юридикалык жактын администрациясын жүргүзүү же директорун сатып алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүдөн турат. Иш жүзүндө, туруктуу жашоо менен камсыз кылуу жана кошумча иш-чараларды өткөрүү эки башка институт тарабынан жүргүзүлөт, бул мекемелер Wtt алкагына кирбеши үчүн. Бирок, өзгөртүлгөн Wtt күчүнө киргенден кийин, бул мүмкүн болбой калат. Ушул мыйзамдык түзөтүү күчүнө киргенден кийин, эки мекеменин ортосунда туруктуу жашаган жерин далилдөөгө жана кошумча иш-чараларды өткөрүүгө багытталган мекемелер Wttге баш иет. Бул кошумча иш-аракеттерди өздөрү жүргүзгөн, бирок кардарларды камсыздоочу же туруктуу жашаган жери боюнча башка мекемеге (же тескерисинче) жиберген мекемелерге, ошондой эле кардарларды туруктуу жашаган жерин камсыз кыла алган жана жүргүзө алган ар кандай тараптар менен байланыштырып, ортомчулук кылган мекемелерге тиешелүү. кошумча иш-чаралар. [2] Кайсы мыйзам аларга тиешелүү экендигин аныктоо үчүн мекемелер алардын ишмердүүлүгү жөнүндө жакшы ой жүгүртүүсү маанилүү.

2. Кардардын талаптагыдай текшерүүсү

Wwftтин маалыматы боюнча, Wwft карамагында турган мекеме кардарларды тийиштүү текшерүүгө алышы керек. Кардар менен тийиштүү текшерүү мекеме кардар менен бизнес келишими түзүлгөнгө чейин жана кызмат көрсөтүлөрдөн мурун жасалышы керек. Кардардын талаптагыдай текшерүүсү, башкалардын катарында, мекеме өзүнүн кардарларынын ким экендигин сурашы керек, бул маалыматты текшерип, жазып алып, беш жыл бою сакташы керек.

Wwft боюнча кардарларды текшерүү тобокелге багытталган. Демек, мекеме өзүнүн компаниясынын мүнөзүнө жана көлөмүнө байланыштуу тобокелдиктерди жана конкреттүү ишкердик мамилелерин эске алганда же операцияларды эске алуу менен тобокелчиликтерге барышы керек дегенди билдирет. Тийиштүү текшерүүнүн күчү ушул тобокелдиктерге ылайык келиши керек. [3] Wwft кардарлардын үч деңгээлин текшерүүгө алып келет: стандарттуу, жөнөкөйлөтүлгөн жана өркүндөтүлгөн. Тобокелдиктердин негизинде мекеме жогоруда айтылган кардардын кайсынысы тийиштүү текшерүү жүргүзүлүшү керектигин аныкташы керек. Стандарттык учурларда жүргүзүлүүгө тийиш болгон кардарлардын талаптарын текшерүү тобокелдикке негизделген интерпретациясынан тышкары, тобокелдикти баалоо жөнөкөйлөтүлгөн же өркүндөтүлгөн кардардын тийиштүү текшерүүсүн жүргүзүү үчүн себеп болушу мүмкүн. Тобокелдиктерге баа берүүдө төмөнкү жагдайларды эске алуу керек: кардарлар, мекемелер жана мекеме иштеген географиялык себептер жана өнүмдөр менен кызматтар. [4]

Wwft, кардарларды тыкыр текшерип, транзакциянын тобокелчилигине тең салмактуулукту орнотуу үчүн мекемелер кандай чараларды көрүшү керектигин белгилебейт. Ошентсе да, кардарлардын талапка ылайык тыкыр текшерилишин кайсы интенсивдүүлүк менен жүргүзүү керектигин аныктоо үчүн мекемелер үчүн тобокелдиктерге негизделген процедураларды түзүү маанилүү. Мисалы, төмөнкү чараларды жүзөгө ашырууга болот: тобокелдик матрицасын түзүү, тобокелдик саясатын же профилин түзүү, кардарларды кабыл алуу процедураларын орнотуу, ички көзөмөл чараларын көрүү же ушул чаралардын айкалышы. Мындан тышкары, файлдарды башкарууну жүргүзүү жана бардык транзакциялардын жана тиешелүү тобокелдиктердин баалоолорун эсепке алуу сунушталат. Wwft боюнча жооптуу орган, Каржылык Чалгындоо Бөлүмү (FIU), мекемеден акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоого байланыштуу тобокелдиктерди аныктоону жана баалоону сурай алат. Мекеме мындай талапты аткарууга милдеттүү. [5] Wwft ошондой эле кардарлардын тыкыр текшерилишин кайсы интенсивдүүлүк менен жүргүзүү керектигин көрсөткөн көрсөткүчтөрдү камтыйт.

2.1 Кардардын стандарттуу текшерүүсү

Адатта, мекемелер стандарттуу кардарларды текшерип турушу керек. Бул талаптагыдай текшерүү төмөнкү элементтерден турат:

 • кардардын инсандыгын аныктоо, текшерүү жана каттоо;
 • акыркы бенефициардын ээсинин инсандыгын аныктоо, текшерүү жана эсепке алуу (UBO);
 • тапшырманын же бүтүмдүн максатын жана мүнөзүн аныктоо жана эсепке алуу.

Кардардын инсандыгы

Кызматтар кимге сунушталаарын билүү үчүн, мекеме өз кызматтарын көрсөтө электе кардардын инсандыгын аныктоо керек. Кардарды аныктоо үчүн, кардардан анын инсандыгы жөнүндө маалымат талап кылынат. Андан кийин кардардын инсандыгы текшерилиши керек. Жеке адам үчүн, бул текшерүү паспорттун, айдоочулук күбөлүктүн же жеке адамдын күбөлүгүнүн түп нускасын талап кылуу менен жасалышы мүмкүн. Юридикалык жак болуп саналган кардарлардан соода регистринен көчүрмө же эл аралык траффикке мүнөздүү башка ишенимдүү документтер же маалыматтар талап кылынышы керек. Андан кийин бул маалымат беш жыл бою мекемеде сакталууга тийиш.

Идентификациясы UBO

Эгерде кардар юридикалык жак, өнөктөштүк, фонд же ишеним болсо, UBO аныкталып, текшерилиши керек. Юридикалык жактын UBO жеке жак болуп саналат:

 • кардардын капиталында 25% ашуун үлүшкө ээ; же
 • кардардын акцияларынын 25 же андан ашык пайызын же добуш берүү укугун жүзөгө ашыра алат; же
 • кардарга иш жүзүндө көзөмөл жүргүзө алат; же
 • фонддун же трасттын 25% же андан ашык активдеринин бенефициары; же
 • кардарлардын 25% же андан ашык активдерине өзгөчө көзөмөл бар.

Шериктештиктин UBO - бул шериктештик жоюлганда, 25% же андан ашык активдердеги үлүшкө ээ болгон же 25% же андан ашык пайданын үлүшүнө укуктуу жеке адам. Ишеним менен, тууралоочу (лар) жана ишенимдүү адам (дар) аныкталышы керек.

UBO инсандыгы аныкталганда, бул идентификация текшерилиши керек. Мекеме терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого байланыштуу тобокелдиктерге баа берүүгө тийиш; UBO текшерүү ушул коркунучтарга ылайык жүргүзүлүшү керек. Бул тобокелдикке негизделген тастыктоо деп аталат. Текшерүүнүн эң терең формасы болуп, документтердин, мисалы, иштердин, контракттардын жана мамлекеттик реестрлердеги же башка ишенимдүү булактардагы каттоолордун жардамы менен, UBO чындыгында 25% же андан ашык уруксат берилгендигин аныктоо саналат. Бул маалыматты акча изин жашыруу жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору болгондо талап кылынышы мүмкүн. Коркунуч аз болгон учурда мекеме кардардын UBO-декларациясына кол коюшу мүмкүн. Бул декларацияга кол коюу менен, кардар UBO идентификациясынын тууралыгын тастыктайт.

Тапшырманын же бүтүмдүн максаты жана мүнөзү

Мекемелер болжолдонгон ишкер мамилелердин же бүтүмдөрдүн тек-жайы жана максаты боюнча изилдөө жүргүзүшү керек. Бул мекемелердин кызматтарын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга же терроризмди каржылоого колдонууга жол бербеши керек. Тапшырманын же бүтүмдүн мүнөзү боюнча тергөө тобокелге негизделиши керек. [6] Тапшырманын же бүтүмдүн мүнөзү аныкталганда, бул реестрге жазылышы керек.

2.2 Кардардын жөнөкөйлөтүлгөн текшерүүсү

Кардарлардын жөнөкөйлөтүлгөн текшерүүсүн жүргүзүү менен мекеме Wwft талаптарына ылайык келиши мүмкүн. Жогоруда талкуулангандай, тобокелдикти талдоонун негизинде кардардын талаптагыдай текшерүүсүнүн интенсивдүүлүгү аныкталат. Эгерде бул анализ акча адалдоонун жана терроризмди каржылоонун тобокелдиги аз экендигин көрсө, кардарлардын жөнөкөйлөтүлгөн текшерүүсү жүргүзүлүшү мүмкүн. Wwftтин маалыматы боюнча, эгерде кардар банк, өмүрдү камсыздандыруучу же башка каржы мекемеси, листинг компаниясы же ЕС өкмөттүк мекемеси болсо, жөнөкөйлөштүрүлгөн кардарларды текшерүү жетиштүү болот. Мындай учурларда, кардардын инсандыгы жана бүтүмдүн максаты жана мүнөзү гана аныкталып, 2.1. Сүрөттөлгөн тартипте жазылышы керек. Бул учурда кардарды тактоо жана UBO идентификациялоо жана текшерүү талап кылынбайт.

2.3. Кардарлардын талаптагыдай текшерүүсү

Ошондой эле, кардарлардын талаптагыдай текшерүүсү жүргүзүлүшү керек. Бул учурда, акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору болгон учурда. Wwftтин маалыматы боюнча, кардарлардын талаптагыдай текшерүүсү төмөнкү кырдаалдарда жүргүзүлүшү керек:

 • алдын-ала акча адалдоо же терроризмди каржылоо коркунучу жогорулаган деген шек бар;
 • идентификация учурунда кардар физикалык жактан жок болсо;
 • кардар же UBO саясий жактан ачык адам.

Акча изин жашыруу же терроризмди каржылоо коркунучу жогорулаган деген шек саноо

Тобокелдиктерге талдоо көрсөткөндөй, акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору болгондо, кардарлардын талаптагыдай текшерүүсү күчөтүлөт. Мисалы, кардардын талаптагыдай текшерүүсү кардардан жакшы жүрүм-турум сертификатын талап кылуу жолу менен, Директорлор кеңешинин жана ишенимдүү адамдарынын ыйгарым укуктарын жана функцияларын андан ары иликтөө же акча каражаттарынын келип чыгышын жана көздөгөн жерин иликтөө аркылуу, анын ичинде банктын талабы боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн. сөздөр. Колдонула турган чаралар кырдаалга жараша болот.

Идентификациялоо учурунда кардар физикалык жактан жок

Эгерде кардар идентификацияга катышпай калса, бул арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору болот. Андай учурда, ушул өзгөчө тобокелдиктин ордун толтуруу үчүн чаралар көрүлүшү керек. Wwft тобокелдиктин ордун кайсы институттар толтурушу керектигин көрсөтөт:

 • кошумча документтердин, маалыматтардын же маалыматтардын негизинде кардарды аныктоо (мисалы, паспорттун же апостилдин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
 • берилген документтердин аныктыгын баалоо;
 • Ишкердик мамилелерге же бүтүмгө байланыштуу алгачкы төлөмдүн кардардын атынан же анын эсебинен мүчө мамлекетте катталган кеңсеси бар банктын же атайын мамлекеттин аймагында жайгашкан банкта жүргүзүлүшүн камсыз кылуу. ушул мамлекетте бизнес жүргүзүү укугуна лицензия.

Эгерде идентификациялык төлөө жүргүзүлсө, анда туунду идентификация жөнүндө сөз кылабыз. Демек, мекеме мурунку аткарылган кардарлардын маалыматтарын тийиштүү текшерип чыгышы мүмкүн. Туунду идентификациялоого уруксат берилет, анткени идентификациялык төлөм жүргүзүлө турган банк, ошондой эле башка мүчө мамлекетте Wwft же ушул сыяктуу көзөмөлгө алынуучу мекеме болуп саналат. Негизинен, ушул идентификациялык төлөмдү жүргүзүүдө кардар банк тарабынан аныкталган.

Кардар же UBO саясий жактан ачык адам

Саясий жактан ачык адамдар (НРП) - бул Нидерландда же чет өлкөлөрдө белгилүү саясий кызматты ээлеген же бир жыл мурун ушундай кызматты ээлеген адамдар;

 • чет өлкөдө жашашат (алардын голландиялык же башка улутта болгонуна карабастан);

OR

 • Голландияда жашашат, бирок Голландиянын жарандыгы жок.

Жеке адам болуп саналат, кардар үчүн да, кардардын UBO үчүн дагы иликтениши керек. Төмөнкү адамдар кандай гана болбосун, PEPге таандык:

 • мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, министрлер жана статс-катчылар;
 • депутаттары;
 • жогорку сот органдарынын мүчөлөрү;
 • борбордук банктардын аудитордук бюролорунун жана башкаруу органдарынын мүчөлөрү;
 • элчилер, убактылуу ишенимдүү өкүлдөр жана армиянын жогорку офицерлери;
 • администрациялык органдардын аткаруучу жана көзөмөлдөөчү мүчөлөрү;
 • коомдук компаниялардын органдары;
 • жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын жакын үй-бүлө мүчөлөрү же жакын санаалаштары. [7]

ПЭП катышкан учурда, мекеме кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруунун жана терроризмди каржылоонун жогорку тобокелдигин жетиштүү деңгээлде азайтуу жана көзөмөлдөө үчүн көбүрөөк маалыматтарды чогултуп, текшерип турушу керек. [8]

3. Адаттан тышкары бүтүм жөнүндө отчет берүү

Кардардын талаптагыдай текшерүүсү аяктаганда, мекеме сунушталган бүтүмдүн адаттан тыш экендигин аныкташы керек. Эгер андай болсо, анда арам акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого катышы бар болушу мүмкүн, бүтүм кабарланууга тийиш.

Эгерде кардар талаптагыдай текшерүү менен мыйзамда каралган маалыматтарды бербесе же акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого тиешеси бар экендиги аныкталса, анда бүтүм жөнүндө ФИУга билдирилиши керек. Бул Wwft боюнча. Нидерланд бийликтери субъективдүү жана объективдүү көрсөтмөлөрдү белгилешти, анын негизинде институттар адаттан тыш бүтүмдүн бар-жогун аныктай алышат. Эгерде индикаторлордун бири маселе чыкса, анда бүтүм адаттан тыш болот деп болжолдонот. Андан кийин бул бүтүм тез арада FIUга билдирилиши керек. Төмөнкү көрсөткүчтөр белгиленет:

Субъективдүү көрсөткүчтөр

 1. Бул мекеме акчаны адалдоого же терроризмди каржылоого байланыштуу деп божомолдоого негиз бар бүтүм. Ар кандай тобокелчиликке дуушар болгон өлкөлөр Финансылык аракеттер боюнча тапшырма тобу тарабынан да аныкталган.

Объективдүү көрсөткүчтөр

 1. Полициянын изин жашырууга же терроризмди каржылоого байланыштуу полицияга же прокуратура органдарына билдирилген транзакциялар жөнүндө дагы бир жолу Финляндия Финансылык Уюмуна билдирүү керек; Акыр-аягы, бул бүтүмдөр акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого байланыштуу болушу мүмкүн деген божомол бар.
 2. Мыйзамдуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоону жана терроризмди каржылоонун алдын-алуу жагында стратегиялык кемчиликтери бар мамлекет катары министрлик тарабынан жөнгө салынуучу мамлекетте катталган же катталган дареги бар (юридикалык жактын) же анын кызыкчылыгы үчүн жасалган бүтүм.
 3. Бир же бир нече транспорт каражаттары, кемелер, көркөм буюмдар же зер буюмдары накталай төлөө үчүн сатылат (жарым-жартылай), анын ичинде накталай төлөнө турган сумма 25,000 евро жана андан ашык сумманы түзөт.
 4. 15,000 евро жана андан ашык суммадагы транзакция, башка валютада же кичинекейден ири деноминацияга чейин акча алмаштыруу.
 5. Насыя картасынын же алдын-ала төлөнгөн төлөө куралынын пайдасына 15,000 евро жана андан ашык суммадагы накталай депозит.
 6. 15,000 евро же андан ашык суммага транзакцияга байланыштуу насыя картасын же алдын ала төлөнгөн төлөө куралын колдонуу.
 7. € 15,000 же андан ашык суммадагы транзакция, мекемеге накталай же накталай төлөнгөн, чек берүүчүгө, алдын-ала төлөнгөн каражат же ушул сыяктуу төлөм каражаттары менен.
 8. Бир же бир нече товар ломбарддын көзөмөлүнө алынып, анын ломбарды 25,000 XNUMX евро же андан ашык суммага сатып алган бүтүм.
 9. 15,000 евро жана андан ашык суммадагы бүтүм, мекемеге накталай, чектер менен, алдын ала төлөнгөн каражат менен же чет өлкө валютасында төлөнгөн.
 10. € 15,000 же андан жогору суммага монеталарды, банкнотторду же башка баалуулуктарды сактоо
 11. 15,000 евро жана андан ашык суммадагы гиро төлөм транзакциясы.
 12. 2,000 евродон же андан ашык суммадагы акча которуу, эгерде бул которуу үчүн эсептешүүнү таштап кеткен мекемеден Wwft компаниясынан келип чыккан адаттан тыш бүтүм жөнүндө билдирүү милдеттенмеси турган башка мекемеге акча которуу жөнүндө сөз болбосо. [9]

Бардык индикаторлор бардык мекемелерге тиешелүү эмес. Бул мекеменин түрүнө, кайсы индикаторлор мекемеге тиешелүү. Жогоруда айтылгандай, транзакциялардын бири белгилүү бир мекемеде жүргүзүлсө, анда ал адаттан тыш бүтүм катары каралат. Бул транзакция жөнүндө FIU билдириши керек. FIU отчетту транзакциянын адаттан тышкаркы отчету катары каттайт. Андан кийин, FIU адаттан тыш бүтүмдүн шектүү экендигин жана кылмыш ишин тергөө органы же коопсуздук кызматы тарабынан иликтениши керектигин аныктайт.

4. ордун толтуруу

Эгерде мекеме FIUга адаттан тыш транзакция жөнүндө билдирсе, анда бул отчет ордун толтурууга алып келет. WWftке ылайык, отчеттун контекстинде КФБга берилген маалыматтар же маалыматтар, акча изин жашырган деген шек менен кабарлаган мекемени тергөө же куугунтуктоо үчүн негиз боло албайт. же терроризмди бул мекеме тарабынан каржылоо. Андан тышкары, бул маалыматтар айыптоо кызматын аткара албайт. Бул ошондой эле мекеме тарабынан КФБга берилген маалыматтарга да колдонулат, бул Wwftтен келип чыккан отчетторду берүү милдеттенмесин аткарууну талап кылат. Демек, мекеме ФБУга берген адаттан тыш бүтүм жөнүндө отчеттун контекстинде, акчаны адалдоо же терроризмди каржылоо боюнча кылмыш ишин козгогондо мекемеге каршы колдонулушу мүмкүн эмес. Бул компенсация FIUга маалымат жана маалымат берген мекемеде иштеген адамдарга да колдонулат. Адаттан тышкары бүтүмдөрдү ак ниеттүүлүк менен билдирүү менен, кылмыш жазасы төлөнөт.

Андан тышкары, Wwftтин негизинде адаттан тыш транзакция жөнүндө маалымат берген же кошумча маалымат берген мекеме үчүнчү жактын келтирген зыянына жооп бербейт. Демек, мекеме адаттан тыш бүтүм жөнүндө отчеттун натыйжасында кардар тарткан зыян үчүн жооп бербейт. Демек, адаттан тыш бүтүм жөнүндө отчет берүү милдеттенмесин аткаруу менен, мекемеге жарандык компенсация да берилет. Бул жарандык компенсация, адаттан тышкары бүтүм жөнүндө кабарлаган же FIUга маалымат берген мекемеде иштеген адамдарга да колдонулат.

5. Wwftтен келип чыккан башка милдеттенмелер

Кардардын талаптагыдай текшерүүсү жана FIUга адаттан тышкаркы бүтүмдөр жөнүндө отчет берүү милдеттенмесинен тышкары, WWft ошондой эле купуялуулук жана мекемелер үчүн окутуу милдеттенмесин көтөрөт.

Купуялуулук милдеттенмеси

Конфиденциалдуулук милдеттенмеси мекеме эч кимге ФИУга отчет берүү жана акчаны адалдоо же терроризмди каржылоо бүтүмгө катышы бар деп шектенүү жөнүндө кабарлай албастыгын талап кылат. Мекеме кардарларга бул жөнүндө билдирүүгө тыюу салынат. Мунун себеби, FIU адаттан тыш бүтүм боюнча тергөө ишин баштайт. Купуялуулук милдеттенмеси изилдөө жүргүзүлүп жаткан тараптарга, мисалы, далилдерди жок кылууга мүмкүнчүлүк бербөө үчүн орнотулган.

Окутуу милдети

Wwft билдиргендей, мекемелерде окутуу милдети бар. Окутуу боюнча ушул милдеттенме мекеменин кызматкерлери Wwftтин жоболору менен тааныш болушу керек, анткени бул алардын милдеттерин аткаруу үчүн маанилүү. Кызматкерлер ошондой эле кардарларды туура текшерип, адаттан тышкары бүтүмдөрдү тааный алышы керек. Буга жетишүү үчүн мезгил-мезгили менен окутуу керек.

6. Wwft менен иштөөнүн кесепеттери

Wwftтен ар кандай милдеттенмелер келип чыгат: кардарлардын талаптагыдай текшерүүсү, адаттан тышкары бүтүмдөрдүн отчету, купуялуулук милдеттенмеси жана окутуу милдеттенмеси. Ар кандай маалыматтар жазылып, сакталат жана мекеме акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучун азайтуу боюнча чараларды көрүшү керек.

Эгерде мекеме жогоруда көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарбаса, чаралар көрүлөт. Мекеменин түрүнө жараша, Wwftтин сакталышын контролдоону Салык органдары / Бюро көзөмөлү Wwft, Голландиянын Борбордук банкы, Финансылык рыноктор боюнча Голландия органы, Финансылык көзөмөл бюросу же Голландиянын адвокаттар ассоциациясы жүргүзөт. Бул көзөмөлчүлөр мекеменин Wwft жобосуна туура келгендигин текшерүү үчүн көзөмөлдөө иш-аракеттерин жүргүзүшөт. Бул иликтөөлөрдө тобокелдик саясатынын схемасы жана бар экендиги бааланат. Иликтөө ошондой эле мекемелердин адаттан тыш транзакциялар жөнүндө отчет беришин камсыз кылууга багытталган. Wwftтин жоболору бузулган учурда, көзөмөлдөөчү органдарга кошумча жаза же администрациялык айып салынууга буйрук берилген. Ошондой эле, алар мекемеге ички процедураларды иштеп чыгууга жана кызматкерлерди окутууга байланыштуу иш-аракеттердин белгилүү бир багытын аткарууну буйрук кылса болот.

Эгерде мекеме адаттан тыш транзакция жөнүндө кабарлай албаса, анда WWft бузулат. Отчет бербөө атайылап же кокусунан болобу, эч нерсе болбойт. Эгер мекеме Wftти бузса, бул Голландиянын экономикалык кылмыштар актысына ылайык экономикалык укук бузууга алып келет. ПБУ ошондой эле мекеменин отчеттук жүрүм-турумуна байланыштуу кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүшү мүмкүн. Оор учурларда, көзөмөлдөө органдары бул мыйзам бузуу жөнүндө Голландиянын прокуратурасына билдирип, кийин мекеме боюнча кылмыш ишин козгошу мүмкүн. Андан кийин мекеме Wwft жоболорун сактабагандыгы үчүн жоопко тартылат.

7. жыйынтыктоо

Wwft - бул көптөгөн институттарга тиешелүү мыйзам. Андыктан, бул мекемелер Wwft менен иштөө үчүн кандай милдеттенмелерди аткарышы керек экендигин билиши керек. Кардардын талаптагыдай текшерүүсү, адаттан тышкаркы транзакциялар, купуялуулук милдеттенмеси жана окутуу милдеттенмеси Wwftтен келип чыгат. Бул милдеттенмелер акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо тобокелдигин мүмкүн болушунча аз камсыз кылуу жана бул иш-аракеттер жүрүп жаткандыгына шек туудурган учурда тез арада чара көрүлүшү үчүн түзүлгөн. Мекемелер үчүн тобокелчиликтерди баалоо жана ага ылайык чараларды көрүү маанилүү. Мекеменин түрүнө жана мекеме жүргүзүп жаткан иш-аракеттерине жараша ар кандай эрежелер колдонулушу мүмкүн.

Wwft уюму Wwftтен келип чыккан милдеттенмелерди аткарууну гана талап кылбайт, ошондой эле мекемелер үчүн башка кесепеттерге алып келет. FIU отчетун ак ниеттүүлүк менен кабыл алса, мекемеге кылмыш жана жарандык зыяндын орду толтурулат. Мындай учурда мекеме тарабынан берилген маалымат ага каршы колдонулушу мүмкүн эмес. Финансылык чалгындоо бирдигине отчет берүүдөн келип чыккан кардар үчүн келтирилген зыян үчүн жарандык жоопкерчилик да алынып салынат. Экинчи жагынан, Wwft бузулганда, кесепеттери болот. Эң начар учурда, мекеме кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Демек, мекемелердин Wwft жоболоруна баш ийиши, акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучун азайтуу менен гана чектелип калбастан, өзүн-өзү коргошу керек.
_____________________________

[1] 'Wat is Wwft', бейсболист 09, www.belastingdienst.nl.

[2] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Камерстуккен II 2017/18, 34 808, 3-б. 3 (MvT).

[4] Камерстуккен II 2017/18, 34 808, 3-б. 3 (MvT).

[5] Камерстуккен II 2017/18, 34 808, 3-б. 8 (MvT).

[6] Камерстуккен II 2017/18, 34 808, 3-б. 3 (MvT).

[7] 'Wat is PEEN', Autoriteit Financiele Markten 09, www.afm.nl.

[8] Камерстуккен II 2017/18, 34 808, 3-б. 4 (MvT).

[9] 'Meldergroepen', чалгындоо 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.

Share